Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - uveřejnění předpokládané hodnotyZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 107.21 „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o změnu dokončené stavby (revitalizaci). V současné době území využíváno jako chodník funkční tř. D3. Úpravou stavby se funkční třídy a účel komunikace změní tak, že kromě chodníků bude doplněna souběžná cyklostezka funkční tř. D2. Jedná se o dlážděné chodníky a asfaltovou cyklostezku. Součástí bude nabíjecí stanice pro elektrokola, VO a vodohospodářské stavby.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
Kontakt: Bc. Kateřina Gemrotová
oddělení veřejných zakázek
tel.: +420 599 430 395
e-mail: zakazky@ovajih.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 04.01.2022 10:00
Datum zahájení: 25.11.2021 11:45