Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídek po Vysvětlení ZD č. 3
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 109.21 Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh“, spočívající ve výměně podlah v tělocvičnách, výměně dřevěných obkladů, výměně nebo údržbě cvičebního nářadí a celkové obnově prostoru. V rámci elektroinstalací budou osazeny nové koncové prvky. Některá svítidla budou pozičně upravena vůči novým konstrukcím. Dále budou vyměněná otopná tělesa, vše dle projektové dokumentace zpracované společností MARK VALA s.r.o., IČO: 07214481 v 03/2021 – Revize dokumentace 1 včetně Revize dokumentace 2 této projektové dokumentace zpracované společností INGESTA spol. s r.o., IČO: 25391194, datum 11/2021.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)
Kontakt: Bc. Renáta Rárová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 355
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.01.2022 10:00
Datum zahájení: 16.12.2021 12:45
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: