Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 102.21 REPLACE – Zeleň místo betonu – osázení trvalkami, keři a založení květnatých louček
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy o dílo s jedním zhotovitelem na založení trvalkových, keřových záhonů a květnatých louček po vybouraných betonových plochách v městském obvodě Ostrava – Jih.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
Kontakt: Bc. Kateřina Gemrotová
oddělení veřejných zakázek
tel.: +420 599 430 395
e-mail: zakazky@ovajih.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 14.02.2022 10:00
Datum zahájení: 07.01.2022 10:32
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: