Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Petr Lorenc
IČO: 73032158
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 9
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 9
Konečná cena zakázky: 27 580,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 31 717,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 13.02.2018