Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Aleš Kuča
IČO: 64080137
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 8
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 8
Konečná cena zakázky: 81 100,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 93 265,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 20.02.2018