Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídek po Vysvětlení ZD č. 1
Číslo jednací ve SpSl JIH/102065/22/OVZ/Rár
ID ve SpSl ov71ezF220003171Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 79.22 Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 23-25 v Ostravě-Zábřehu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 23-25 v Ostravě-Zábřehu.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)
Kontakt: Bc. Renáta Rárová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 355
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 21.11.2022 10:00
Datum zahájení: 14.10.2022 10:04
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):