Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty podání nabídek
Číslo jednací ve SpSl JIH/013498/23/OVZ/Mar
ID ve SpSl ov71ezF230003313Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 05.23 Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na realizaci. Hlavním předmětem plnění a základním účelem veřejné zakázky je kompletní úprava prostor školní kuchyně ZŠ Horymírova 100, v rozsahu nutných stavebních prací a vč. souvisejícího vedlejšího předmětu veřejné zakázky - pořízení nového gastrovybavení (zařízení velkokuchyní) dle platných hygienických norem, v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností INGESTA spol. s r.o., IČO: 25391194 v 07/2021.
Realizace spočívá v provedení stavebních úprav pro dodání a instalaci nového gastrovybavení. Stavební práce zahrnují provedení nové podlahy, nové obklady, novou elektroinstalaci vč. osvětlení, nové rozvody vzduchotechniky. Dále výmalbu, výměnu radiátorů, dveří, napojení nových zařizovacích předmětů a zařízení technologie kuchyně na rozvody splaškové kanalizace, rozvody studené vody a teplé vody.
Součástí dodávky gastrotechnologie je doprava, montáž, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu a záruční servis po dobu záruky.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: (https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
Kontakt: Ing. Radomíra Marenczoková, DiS.
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 330
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 24.02.2023 10:00
Datum zahájení: 26.01.2023 12:32
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: