Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 07.23 MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky“, spočívající v opravě areálového oplocení mateřské školy a dodávce vč. montáže herních prvků a mobiliáře zahrady mateřské školy. Dále budou provedeny dopadové plochy k herním prvkům. Herní prvky musí splňovat normy ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177, vše dle projektové dokumentace zpracované firmou MARK VALA s.r.o., IČO: 07214481 v 05/2021.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)
Kontakt: Mgr. Markéta Grünspanová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 452
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16.02.2023 10:00
Datum zahájení: 26.01.2023 12:52
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: