Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídek po Vysvětlení ZD č. 2
Číslo jednací ve SpSl JIH/029545/23/OVZ/Rár
ID ve SpSl ov71ezF230003366Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 04.23 Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním zhotovitelem na ořezy dřevin u 1. dílčí části této veřejné zakázky, kácení dřevin, vč. likvidace dřevní hmoty u 2. dílčí části této veřejné zakázky, na daném území Městského obvodu Ostrava-Jih do 31. 3. 2025 podle potřeb zadavatele v souladu s právními předpisy.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
Kontakt: Bc. Renáta Rárová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 355
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.03.2023 10:00
Datum zahájení: 27.01.2023 08:02
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: