Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídek po Vysvětlení ZD č. 2
Číslo jednací ve SpSl JIH/041827/23/OVZ/Rár
ID ve SpSl ov71ezF230003427Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 23.23 Vybudování cyklostezky u chodníku podél domu na ul. Fr. Hajdy, k. ú. Hrabůvka
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je vybudování cyklostezky včetně chodníku ve vnitrobloku za domy na ul. Františka Hajdy. V rámci prací dojde k likvidaci starého chodníku z litého asfaltu a podkladního betonu, kdy se následně zbuduje cyklostezka s chodníkem ze zámkové dlažby. Součástí prací je provedení stranové přeložky kabelu CETIN a kabelu veřejného osvětlení ve správě spol. Ostravské komunikace, a.s., dále je součástí prací provedení kácení stromů a výsadba nových stromů vč. 5-ti leté udržitelnosti, v místě stromů blízkých k cyklostezce bude provedeno uložení dlažby na rošt.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)
Kontakt: Bc. Renáta Rárová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 355
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 05.05.2023 10:00
Datum zahájení: 30.03.2023 13:47
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: