Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SV UNIPS s.r.o.
IČO: 48391204
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 1 856 821,58 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 246 754,11 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 05.05.2023