Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl JIH/058378/23/OVZ/Mar
ID ve SpSl ov71ezF230003497Zadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: JVAgro Morava s.r.o.
IČO: 26826411
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 11 365 258,99 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 13 751 963,38 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 01.06.2023