Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl JIH/061688/23/OVZ/Gru
ID ve SpSl ov71ezF230003517Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 32.23 Zpracování projektové dokumentace pro vybrané plochy strategického plánu rozvoje systému zeleně
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na realizaci akce s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro vybrané plochy strategického plánu rozvoje systému zeleně“.
Veřejná zakázka je rozdělena na tři dílčí části dle jednotlivých lokalit:
1. část - pro lokalitu A. Kučery x Tlapákova,
2. část - pro lokalitu Fr. Hajdy x Krestova,
3. část - pro lokalitu J. Kotase x Tlapákova.
Záměrem projektů je zlepšení prostorové struktury vegetačních prvků. Projektové dokumentace budou řešit:
- dosadbu vhodných dřevin,
- vhodné pěstební zásahy na dřevinách,
- dosadbu kvetoucích dřevin a výsadbu extenzivních trvalkových záhonů
- doplnit plochy o vhodné prvky rekreace a vybavenosti,
-řešit stanovení hierarchie cestní sítě.
Účastník může podat nabídku na všechny části této veřejné zakázky nebo pouze jím vybrané části samostatně.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
Kontakt: Mgr. Markéta Grünspanová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 452
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.07.2023 10:00
Datum zahájení: 09.06.2023 08:19
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: