Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Porr a.s.
IČO: 43005560
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 8
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 8
Konečná cena zakázky: 5 860 960,74 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 7 091 762,49 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 19.06.2023