Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Stavos Stavba a.s.
IČO: 44739494
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 32 786 039,78 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 39 671 108,18 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 21.07.2023