Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ERVO stavby, spol. s r.o.
IČO: 25876333
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 12
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 10
Konečná cena zakázky: 9 393 758,51 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 11 366 447,80 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 21.07.2023