Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: PROFIZA s.r.o.
IČO: 29244935
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 2 671 445,98 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 3 232 449,64 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 26.07.2023