Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: K2 stavební Moravia s.r.o.
IČO: 28573994
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 10 669 112,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 12 909 625,52 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 29.08.2023