Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SEADON s.r.o.
IČO: 28601505
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 7
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 6
Konečná cena zakázky: 671 246,18 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 812 207,88 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 14.09.2023