Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SKYCLEAN s.r.o.
IČO: 04948220
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 10
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 10
Konečná cena zakázky: 16 777,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 20 300,17 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 06.10.2023