Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty podání nabídek
Číslo jednací ve SpSl JIH/111578/23/OVZ/Mar
ID ve SpSl ov71ezF230003734Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 77.23 Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení stavby rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“, spočívající v kompletní rekonstrukci stávajícího podchodu v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností KAPEGO projekt s.r.o., IČO: 29395933, název: „Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“, datum: 03/2023, podrobněji viz technické zprávy v PD.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: (https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
Kontakt: Ing. Radomíra Marenczoková, DiS.
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 330
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 29.11.2023 10:00
Datum zahájení: 26.10.2023 15:54
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: