Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídek po Vysvětlení ZD č. 1
Číslo jednací ve SpSl JIH/115888/23/OVZ/Rár
ID ve SpSl ov71ezF230003748Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 78.23 Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení stavby „Zateplení budovy včetně přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka” dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované ČOS exim s.r.o., Alešova 26, 370 01 České Budějovice IČO 47237287, která je přílohou č. 4 této ZD. Jedná se o zateplení fasády a střešního pláště včetně hydroizolace, odbourání stávajícího schodiště a vybudování nového hromosvodu včetně uzemnění, montáž nových klempířských prvků, výměna některých výplní otvorů a prosklených stěn ze sklobetonu, výměna venkovních svítidel, demontáž a montáž nových zámečnických konstrukcí, zpevněné plochy z EPDM a zámkové dlažby, terénní úpravy.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)
Kontakt: Bc. Renáta Rárová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 355
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 18.12.2023 10:00
Datum zahájení: 09.11.2023 12:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: