Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: TOKKRA Servis s.r.o.
IČO: 29461022
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 8
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 8
Konečná cena zakázky: 119 055,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 136 914,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 19.04.2018