Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Lenka Pospíšilová
IČO: 17249406
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 7
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 7
Konečná cena zakázky: 16 800,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 16 800,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 11.12.2023