Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SV UNIPS s.r.o.
IČO: 48391204
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 11
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 11
Konečná cena zakázky: 7 415 668,03 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 8 305 548,19 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 12.02.2024