Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - změna rozpočtu
Číslo jednací ve SpSl JIH/022817/24/OVZ/Gru
ID ve SpSl ov71ezF240003889Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 13.24 Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálního zařízení v objektu Kapitolní 14, Ostrava-Zábřeh
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálního zařízení v objektu Kapitolní 14, Ostrava-Zábřeh“ spočívající v provedení výměny stávajících rozvodů vody a kanalizace, provedení opravy sociálního zařízení v rozsahu výměny obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, elektroinstalace a s tím souvisejících prací, dále provedení opravy podlah v 1.NP objektu, dle projektové dokumentace zpracované společností wamp in, s.r.o., IČO: 25358928, v 11/2023 pod zakázkovým číslem II/2022/II.et.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Předpokládaná doba plnění: 06/2024 – 08/2024.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka (podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)
Kontakt: Mgr. Markéta Grünspanová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 452
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.03.2024 10:00
Datum zahájení: 23.02.2024 08:45
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: