Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: JVAgro Morava s.r.o.
IČO: 26826411
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 7
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 1 780 426,16 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 154 315,65 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 12.04.2024