Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Petr Lorenc
IČO: 73032158
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 90 548,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 104 131,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.06.2018