Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Marcel Moškoř
IČO: 48781258
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 82 795,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 95 215,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 02.07.2018