Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení lhůty pro podání nabídek - 16. 11. 2018, 10:00 hod.
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 108.18 Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je úprava veřejného prostoru vymezeného obchodním domem, budovou Finančního úřadu a ulicí Horní v Ostravě – Hrabůvce. Na ploše náměstí dojde k revitalizaci stávající dlažby, k doplnění plochy novým mobiliářem, zelení a novým veřejným osvětlením. Pěší plocha náměstí bude osazena novou kašnou. V rámci náměstí je nově navržen objekt městského infocentra, v němž bude umístěno veřejné WC. Mezi východním a západním křídlem obchodního domu je navrženo zastřešení ze subtilní ocelové konstrukce s položením čirého bezpečnostního skla.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v příloze této zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
Kontakt: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář,
Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
e-mail: vz@mt-legal.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.11.2018 10:00
Datum zahájení: 01.10.2018 23:59
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: