Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Ing. Denisa Sopuchová
IČO: 73237396
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 230 240,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 278 590,40 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 07.11.2018