Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: EUROprojekt build and technology s. r. o.
IČO: 26843226
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 152 890,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 175 823,50 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 28.12.2018