Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: MeŠ - STAVBY s.r.o.
IČO: 27833828
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 6
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 6
Konečná cena zakázky: 31 608,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 36 349,20 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 11.01.2019