Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Roman Przeczek
IČO: 46121587
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 183 563,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 211 097,45 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 06.02.2019