Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Bc. Nikola Kollárová
IČO: 72067179
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 84 702,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 97 407,30 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 24.02.2019