Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: SO 16 – Vodní prvek vč. technologie a rozvod
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: stavební objekt
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková nabídková cena
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
Nastavení cenové položky pro elektronickou aukci
Minimální rozdíl/krok snížení ceny: 0.35 v procentech
Maximální rozdíl/krok snížení ceny: 10 v procentech
zpět