Veřejná zakázka: VZ 01.19 „Oprava střechy na MŠ Tarnavova”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1298
Systémové číslo: P19V00000035
Evidenční číslo zadavatele: VZ 01.19
Datum zahájení: 17.01.2019
Nabídku podat do: 04.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 01.19 „Oprava střechy na MŠ Tarnavova”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava střechy na MŠ Tarnavova" spočívající v odstranění stávajícího střešního souvrství včetně bleskosvodu, střešní vpusti a větracích komínků a provedení nového střešního pláště s obnovou všech prvků na ploché střeše. Bleskosvod bude po demontáži zrekonstruován a po provedení nového střešního pláště uveden do původní pozice. Projektová dokumentace byla zpracovaná Ing. Arch., et. Ing. Janem Fridrichem, ArchiBIM studio s.r.o., IČO: 054 89 491, zpracovaná v 05/2018 pod zakázkovým číslem 088/2018.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 267 228 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky