Veřejná zakázka: VZ 01.19 „Oprava střechy na MŠ Tarnavova”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1298
Systémové číslo VZ: P19V00000035
Evidenční číslo zadavatele: VZ 01.19
Datum zahájení: 17.01.2019
Nabídku podat do: 04.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 01.19 „Oprava střechy na MŠ Tarnavova”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava střechy na MŠ Tarnavova" spočívající v odstranění stávajícího střešního souvrství včetně bleskosvodu, střešní vpusti a větracích komínků a provedení nového střešního pláště s obnovou všech prvků na ploché střeše. Bleskosvod bude po demontáži zrekonstruován a po provedení nového střešního pláště uveden do původní pozice. Projektová dokumentace byla zpracovaná Ing. Arch., et. Ing. Janem Fridrichem, ArchiBIM studio s.r.o., IČO: 054 89 491, zpracovaná v 05/2018 pod zakázkovým číslem 088/2018.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 267 228 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy