Veřejná zakázka: VZ 06.19 Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1334
Systémové číslo VZ: P19V00000071
Evidenční číslo zadavatele: VZ 06.19
Datum zahájení: 31.01.2019
Nabídku podat do: 12.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 06.19 Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o poskytnutí služby „Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.“ spočívající v zajištění ubytování, stravování, dopravu a pronájem volnočasových prostor pro aktivity v rámci ozdravného pobytu žáků, s termínem zahájení realizace únor – duben 2019 a termínem ukončení realizace 30.4.2019 (11 na sebe navazujících nocí).
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je uvedena v příloze č. 1 smlouvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Na tuto veřejnou zakázku se vztahují podmínky dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (ŽPZ/05/2018) Moravskoslezského kraje zveřejněných na
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-ozdravne-pobyty-pro-zaky-1--stupne-zakladnich-skol-121135/.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 483 043 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky