Veřejná zakázka: VZ 11.19 „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1360
Systémové číslo VZ: P19V00000098
Evidenční číslo zadavatele: VZ 11.19
Datum zahájení: 21.02.2019
Nabídku podat do: 05.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 11.19 „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na zajištění stavebních prací „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020" na základě dílčích objednávek. V rámci realizace budou odstraněny betonové plochy nefunkčních pískovišť včetně likvidace písku, suti a mobiliáře. Následně proběhne dorovnání a úprava povrchu do roviny včetně zatravnění nebo pokládky dlažby na nově vzniklých plochách.
Zadavatel stanovuje dobu plnění od data účinnosti rámcové smlouvy o dílo do vyčerpání finančního limitu 3 800.000,00 Kč bez DPH nebo do uplynutí doby do 31. 12. 2020 podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Předpokládaný rozsah prací likvidovaných ploch je uveden v příloze č. 2 rámcové smlouvy o dílo.
Předpokládaná doba plnění: 04/2019 – 12/2020

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy