Veřejná zakázka: VZ 11.19 „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1360
Systémové číslo VZ: P19V00000098
Evidenční číslo zadavatele: VZ 11.19
Datum zahájení: 21.02.2019
Nabídku podat do: 05.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 11.19 „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na zajištění stavebních prací „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020" na základě dílčích objednávek. V rámci realizace budou odstraněny betonové plochy nefunkčních pískovišť včetně likvidace písku, suti a mobiliáře. Následně proběhne dorovnání a úprava povrchu do roviny včetně zatravnění nebo pokládky dlažby na nově vzniklých plochách.
Zadavatel stanovuje dobu plnění od data účinnosti rámcové smlouvy o dílo do vyčerpání finančního limitu 3 800.000,00 Kč bez DPH nebo do uplynutí doby do 31. 12. 2020 podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Předpokládaný rozsah prací likvidovaných ploch je uveden v příloze č. 2 rámcové smlouvy o dílo.
Předpokládaná doba plnění: 04/2019 – 12/2020

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky