Veřejná zakázka: VZ 21.19 Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1367
Systémové číslo VZ: P19V00000105
Evidenční číslo zadavatele: VZ 21.19
Datum zahájení: 01.03.2019
Nabídku podat do: 19.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 21.19 Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14“ spočívající v opravě stávající elektroinstalace v budově MŠ P. Lumumby 14, vč. následné výmalby dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Smílkem, IČO: 40388280, datum 03/2016. Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 954 750 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků