Veřejná zakázka: VZ 34.19 „Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1447
Systémové číslo VZ: P19V00000185
Evidenční číslo zadavatele: VZ 34.19
Datum zahájení: 11.04.2019
Nabídku podat do: 09.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 34.19 „Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci, odborné vedení při realizaci díla a poskytování služeb na akci „Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka".
Realizace spočívá ve výstavbě osobních výtahů do stávajících bytových domů na ul. Odborářské 68, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce. Ke každému novému výtahu bude vybudován nový přístupový chodník a bude změněn boční vzhled budovy, nově bude vybudovaná plná, prosklená stěna kolem výtahu.
Součástí této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů na dobu neurčitou, zadavatel umožňuje uzavřít tuto smlouvu s dodavatelem výtahů. Tato smlouva je součástí zadávací dokumentace této veřejné zakázky a specifikuje rozsah a podmínky revizí a oprav.

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Fidlerem, Ing., IČO: 654 88 415 v 04/2018 pod zakázkovým číslem 338/373.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 948 160 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky