Veřejná zakázka: VZ 34.19 „Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1447
Systémové číslo VZ: P19V00000185
Evidenční číslo zadavatele: VZ 34.19
Datum zahájení: 11.04.2019
Nabídku podat do: 09.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 34.19 „Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci, odborné vedení při realizaci díla a poskytování služeb na akci „Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka".
Realizace spočívá ve výstavbě osobních výtahů do stávajících bytových domů na ul. Odborářské 68, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce. Ke každému novému výtahu bude vybudován nový přístupový chodník a bude změněn boční vzhled budovy, nově bude vybudovaná plná, prosklená stěna kolem výtahu.
Součástí této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů na dobu neurčitou, zadavatel umožňuje uzavřít tuto smlouvu s dodavatelem výtahů. Tato smlouva je součástí zadávací dokumentace této veřejné zakázky a specifikuje rozsah a podmínky revizí a oprav.

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Fidlerem, Ing., IČO: 654 88 415 v 04/2018 pod zakázkovým číslem 338/373.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 948 160 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy