Veřejná zakázka: VZ 45.19 Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1467
Systémové číslo: P19V00000205
Evidenční číslo zadavatele: VZ 45.19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-027345
Datum zahájení: 02.05.2019
Nabídku podat do: 23.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 45.19 Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby "Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce", spočívající v opravách, kdy stávající kryt chodníků z litého asfaltu popř. z asfaltového betonu či dlažby bude odstraněn. Předpokládá se, že pod krytem chodníku se nachází podkladní vrstva z prostého betonu, která bude rovněž odstraněna. Podloží bude v případě potřeby lokálně sanováno.
Nová konstrukce chodníku bude z ŠD 0/32 a zámkové dlažby typu KOST šedá tl. 6 cm, kladené do pískového lože. V místech, kde je přechod pro chodce či místo pro přecházení, bude provedena úprava chodníku tak, aby vyhovovala vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Všechny obrubníky budou osazeny do správné polohy. Poškozené obrubníky budou nahrazeny novými. Podél cesty budou žulové obrubníky KS3, podél zeleně betonové obrubníky tl. 10 cm. Příčný spád chodníku bude max 2 %. Chodníky budou spádované do cesty.
Realizace proběhne v rozsahu projektová dokumentace zpracované společností VS projekt, s.r.o., IČO: 25385054, datum 1/2019, akce: „Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce” a je součástí zadávací dokumentace.

Upozorňujeme, že v projektové dokumentaci část „Situaci bourání C. 3" je chybně uvedena tloušťka odbourávané bet. desky tl. 15 cm, kdy správná tloušťka betonu k odbourání je tl. 25 cm viz „Položkový rozpočet" - P/2/113107232, součást zadávací dokumentace.


CPV kód: 45200000-9; 45233160-8; 45233222-1.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 851 240 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky