Veřejná zakázka: VZ 54.19 Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1521
Systémové číslo VZ: P19V00000259
Evidenční číslo zadavatele: VZ 54.19
Datum zahájení: 24.05.2019
Nabídku podat do: 04.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 54.19 Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o poskytnutí služby „Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.“ spočívající v zajištění ubytování, stravování, dopravu a pronájem volnočasových prostor pro aktivity v rámci ozdravného pobytu dětí, s termínem realizace 1.10.2019 a termínem ukončení realizace 31.10.2019 (13 na sebe navazujících nocí).
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je uvedena v příloze č. 1 smlouvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Na tuto veřejnou zakázku se vztahují podmínky dotačního programu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku (ŽPZ/04/2018) Moravskoslezského kraje zveřejněných na
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-ozdravne-pobyty-pro-deti-predskolniho-veku-121130/.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 136 090 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy