Veřejná zakázka: VZ 54.19 Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1521
Systémové číslo VZ: P19V00000259
Evidenční číslo zadavatele: VZ 54.19
Datum zahájení: 24.05.2019
Nabídku podat do: 04.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 54.19 Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o poskytnutí služby „Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.“ spočívající v zajištění ubytování, stravování, dopravu a pronájem volnočasových prostor pro aktivity v rámci ozdravného pobytu dětí, s termínem realizace 1.10.2019 a termínem ukončení realizace 31.10.2019 (13 na sebe navazujících nocí).
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je uvedena v příloze č. 1 smlouvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Na tuto veřejnou zakázku se vztahují podmínky dotačního programu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku (ŽPZ/04/2018) Moravskoslezského kraje zveřejněných na
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-ozdravne-pobyty-pro-deti-predskolniho-veku-121130/.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 136 090 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky