Veřejná zakázka: VZ 67.19 „Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě -Zábřehu”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1579
Systémové číslo: P19V00000317
Evidenční číslo zadavatele: VZ 67.19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-029593
Datum zahájení: 20.06.2019
Nabídku podat do: 15.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 67.19 „Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě -Zábřehu”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení stavby „Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě -Zábřehu” spočívající v provedení opravy v rozsahu projektová dokumentace zpracované společností VS projekt, s.r.o., IČO: 25385054, datum 10/2018.
Stávající kryt chodníků z betonových dlaždic popř. z betonu a asfaltu bude odstraněn. Předpokládá se, že pod krytem chodníku se nachází podkladní vrstva ze štěrku a hlíny, která bude rovněž odstraněna. Podloží bude v případě potřeby lokálně sanováno.
Nová konstrukce chodníku bude z ŠD 0/32 a zámkové dlažby typu KOST šedá tl. 8 cm, kladené do pískového lože. V místech, kde je přechod pro chodce či místo pro přecházení, bude provedena úprava chodníku tak, aby vyhovovala vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Všechny obrubníky budou osazeny do správné polohy. Poškozené obrubníky budou nahrazeny novými. Podél cesty budou betonové obrubníky tl. 15 cm, částečně žulové obrubníky KS3, podél zeleně betonové obrubníky tl. 10 cm. Příčný spád chodníku bude max 2 %. Chodníky budou spádované do cesty.

Předpokládáme, že opravy chodníků v místech kolize s plánovanou realizací akce „Zeleň za Lunou" nebudou realizovány v rámci této veřejné zakázky VZ 67.19 Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě – Zábřehu.

CPV kód: 45200000-9; 45233160-8; 45233222-1

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 107 438 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky