Veřejná zakázka: VZ 83.19 „Hřiště v dolíku, Ostrava-Výškoviceˮ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1665
Systémové číslo VZ: P19V00000403
Evidenční číslo zadavatele: VZ 83.19
Datum zahájení: 08.08.2019
Nabídku podat do: 27.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 83.19 „Hřiště v dolíku, Ostrava-Výškoviceˮ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Hřiště v dolíku, Ostrava-Výškovice“ spočívající v realizaci stavby dětského hřiště pro volnočasové aktivity dle projektové dokumentace zpracované společností wamp in, s.r.o., IČO: 25358928, v 02/2019.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace.

Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 619 835 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy