Veřejná zakázka: VZ 94.19 Zateplení kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1741
Systémové číslo: P19V00000479
Evidenční číslo zadavatele: VZ 94.19
Datum zahájení: 12.09.2019
Nabídku podat do: 24.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 94.19 Zateplení kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Zateplení kina Luna – revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-Jih“ spočívající v demontování a bourání celé skladby provedené konstrukce podhledu, včetně pohledové vrstvy (líce podhledu fasády), kterou tvoří velkoformátové neglazované desky a nahrazení pohledové konstrukce ocelo-hliníkovým systémovým řešením zavěšeného podhledu pro instalaci kazet, které budou opláštěny tahokovem. Nová podhledová konstrukce bude sklonem a spodní rovinou kazety totožná s demontovaným podhledem dle projektové dokumentace zpracované LAMPA JIŘÍ, ing IČO: 43574033, datum 10/2018 pod zakázkovým číslem: 20-2018, akce „Dokumentace pro revitalizaci předmětné části kina Luna-podhledu severozápadní části fasády, akce „Zateplení objektu kina Luna, Ostrava-Jih“, místo stavby objekt kina Luna, parcela st.p.č. 3453, k. ú. Zábřeh nad Odrou“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 826 446 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků