Veřejná zakázka: VZ 95.19 Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1742
Systémové číslo VZ: P19V00000480
Evidenční číslo zadavatele: VZ 95.19
Datum zahájení: 16.09.2019
Nabídku podat do: 24.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 95.19 Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“ spočívající v odstranění stávající technologické jímky pro kašnu - nahrazení novou plastovou obetonovanou. Z kašny budou odstraněny stávající zbytky obkladu, dále původní rozvody vody a kanalizace, bude odstraněno dno kašny. Socha bude demontována a odvezena do depozitu. Budou provedeny nové rozvody vody k nerezovým tryskám včetně nových odpadů. Betonové zdivo kašny bude sanováno. Kašna bude obložena kamenným obkladem. Na hotový sokl bude instalována původní socha. Dále bude provedena nová technologická šachta s přepadovým potrubím kanalizace z detenční nádrže. Potrubí povede v původní trase v délce 61,57 m. Jednotná kanalizace DN 150. V souvislosti se zřízením nové technologické šachty bude zřízen nový vstup vodovodní přípojky. Délka opravené přípojky bude 41,51 m. Nová přípojka bude vedena ve stávající trace a napojena ve stejném místě jako stávající přípojka podél ul. Dr. Martínka. Dále bude proveden nový propoj mezi elektroměrovou rozvodnicí RE a podružnou rozvodnicí RF1. Všechny úpravy budou provedeny dle PD zpracované společností: ING.ARCH.DAVID KOTEK, IČO: 73267945, datum 05/2019 pod zakázkovým číslem: PS DK 19 07, akce: „Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka“, místo stavby ul. Dr. Martínka, k. ú. Hrabůvka, místo stavby ul. Dr. Martínka, parcely č. 311/33, 311/46, 311/47, 311/34, 485/28, 485/27, 485/26 k. ú. Hrabůvka“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 043 262 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy