Veřejná zakázka: VZ 95.19 Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1742
Systémové číslo: P19V00000480
Evidenční číslo zadavatele: VZ 95.19
Datum zahájení: 16.09.2019
Nabídku podat do: 24.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 95.19 Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“ spočívající v odstranění stávající technologické jímky pro kašnu - nahrazení novou plastovou obetonovanou. Z kašny budou odstraněny stávající zbytky obkladu, dále původní rozvody vody a kanalizace, bude odstraněno dno kašny. Socha bude demontována a odvezena do depozitu. Budou provedeny nové rozvody vody k nerezovým tryskám včetně nových odpadů. Betonové zdivo kašny bude sanováno. Kašna bude obložena kamenným obkladem. Na hotový sokl bude instalována původní socha. Dále bude provedena nová technologická šachta s přepadovým potrubím kanalizace z detenční nádrže. Potrubí povede v původní trase v délce 61,57 m. Jednotná kanalizace DN 150. V souvislosti se zřízením nové technologické šachty bude zřízen nový vstup vodovodní přípojky. Délka opravené přípojky bude 41,51 m. Nová přípojka bude vedena ve stávající trace a napojena ve stejném místě jako stávající přípojka podél ul. Dr. Martínka. Dále bude proveden nový propoj mezi elektroměrovou rozvodnicí RE a podružnou rozvodnicí RF1. Všechny úpravy budou provedeny dle PD zpracované společností: ING.ARCH.DAVID KOTEK, IČO: 73267945, datum 05/2019 pod zakázkovým číslem: PS DK 19 07, akce: „Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka“, místo stavby ul. Dr. Martínka, k. ú. Hrabůvka, místo stavby ul. Dr. Martínka, parcely č. 311/33, 311/46, 311/47, 311/34, 485/28, 485/27, 485/26 k. ú. Hrabůvka“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 043 262 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky