Veřejná zakázka: VZ 88.19 „Stavební práce v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1747
Systémové číslo VZ: P19V00000485
Evidenční číslo zadavatele: VZ 88.19
Datum zahájení: 12.09.2019
Nabídku podat do: 27.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 88.19 „Stavební práce v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Stavební práce v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh", spočívající v provedení opravy podlah včetně položení nových podlahových krytin, opravy vnitřních stěn včetně stropů, provedení nových omítek, výměny dveří a parapetů oken, malby, a s tím související práce dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jaromírem Provazníkem, IČO:15499341 v 08/2019.

Po dobu realizace prací nebude přerušen provoz v objektu.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 805 618 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy