Veřejná zakázka: VZ 11.20 Strategický plán rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2158
Systémové číslo: P20V00000131
Evidenční číslo zadavatele: VZ 11.20
Datum zahájení: 27.02.2020
Nabídku podat do: 11.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 11.20 Strategický plán rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na zpracování „Strategického plánu rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih)“ spočívající ve stanovení priorit rozvoje v období let do r. 2030, v pořízení, zpracování a schválení dokumentu Strategického plánu dle specifikace činností zpracovaného odborem strategického rozvoje zadavatele.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 1 smlouvy o dílo). Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy