Veřejná zakázka: VZ 38.20 Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2385
Systémové číslo: P20V00000357
Evidenční číslo zadavatele: VZ 38.20
Datum zahájení: 20.07.2020
Nabídku podat do: 11.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 38.20 Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření příkazní rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi u staveb realizovaných MOb Ostrava-Jih, podle zákona č. 309/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky